Poistite si to najcennejšie životným poistením

29.08.2017

Každý z nás má len jeden pokus prežiť život naplno. Či už máme 70 rokov, alebo čerstvých 20, existuje riešenie, ktoré nás odbremení od strachu. Od strachu v prípade, ak sa stane niečo nečakané - životné poistenie. Ja som tak urobila. Od toho momentu viem, že moja rodina neostane v ťažkých chvíľach napospas osudu.


V dobrom aj v zlom - to nie je len heslo zaľúbených párov pred oltárom. Hlavne v negatívnych životných situáciách potrebuje človek partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Takýmto spoločníkom na ceste pokojným životom sa mi stala, samozrejme okrem manžela, poisťovňa.

Rozhodla som sa uzatvoriť životnú poistku a v dohľadnej dobe od tohto predsavzatia som tak aj urobila. Okamžite mi odľahlo. Životné poistenie mi dalo istotu, že ak sa mi niečo stane, moja rodina nezostane bez pomoci,

Kedy padne životné poistenie vhod?

Už zo samotného názvu životného poistenia vyplýva, že sa jeho uzatvorením poisťuje život. Prvým prípadom, kedy sa moje životné poistenie osvedčí hlavne mojim blízkym, je teda smrť. Nemusíme, samozrejme, zachádzať až tak ďaleko. Pripoistiť sa kedykoľvek môžem aj pre prípad úrazu.

V dôsledku úrazu môžem byť predsa hospitalizovaná, či dokonca dlhodobo práceneschopná. Čo potom? Nič sa nedeje. Životná poistka pre každého vás doslova ochráni pred výdavkami navyše aj vtedy. Pripoistiť sa dokonca dá situácia, že stratím prácu. A svojim deťom doprajem ružovú budúcnosť vytvorením poistenia detí na štúdium.

Typy životných poistení

Sem-tam sa pristihnem, že moje myšlienky nie sú pokojné ani po uzavretí životnej poistky. Mám pocit, že pre seba a svojich najbližších dokážem urobiť aj viac. Za poistenie predsa niečo platím. Želala by som si istú prídavnú hodnotu. Naštastie, aj na to poisťovne myslia.

Okrem klasického rizikového poistenia viem svoje peniažky na poistné zúročiť prostredníctvom využívania služieb kapitálového životného poistenia či investičného životného poistenia.

Rizikové životné poistenie

Tento typ životného poistenia je najvyužívanejší. Poistná zmluva medzi poisťovňou a poistencom sa uzatvára pre prípad smrti. Preto je potrebné stanoviť minimálne jednu oprávnenú osobu, ktorá bude tou kľúčovou spojkou medzi poisťovňou a pozostalými.

Poistná suma však nemusí byť oprávnenej osobe vyplatená v plnej výške. Životná poistka môže byť totiž akousi zárukou toho, že na rodinu nepadne ťarcha nesplateného úveru. Aj to je jedným z hlavných dôvodov, prečo moja ruka s takým odhodlaním podpisovala zmluvu na poistenie od poisťovne ERGO. Rizikové životné poistenie však nie je spojené s možnosťou sporenia.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie sa dá rozdeliť na dve časti. Prvou je samotné poistenie. Druhá časť je už mnou spomínaná a vytúžená pridaná hodnota životného poistenia - investovanie. Táto druhá zložka kapitálového životného poistenia sa investuje a zúročuje na kapitálovom trhu. Poisťovňa má z toho výnos a úmerne tomuto zárobku sa preto zvyšuje aj vaša poistná suma o dohodnuté percento úrokovej miery.

Varianty kapitálového životného poistenia

Optimisti si môžu uzatvoriť kapitálové životné poistenie len pre prípad dožitia. Tí pesimistickejší majú možnosť k prípadu dožitia doplniť aj poistenie pre prípad smrti. Pre realistov je tu zas voľba kapitálového poistenia pre prípad smrti a prípad viacnásobného dožitia. Im bude dohodnutá poistná suma vyplatená viackrát, stále pri istom vopred dohodnutom životnom medzníku.

Investičné životné poistenie

Životné poistenie tohto druhu by som odporúčala tým, ktorí okrem finančných prostriedkov navyše majú aj rôznu hladinu adrenalínu v krvi. Aj tu dochádza k investovaniu. Výšku poistného a poistnej sumy si však volíte vy. Rovnako si viete vybrať aj pomer medzi investičnými zložkami. Poisťovňa ERGO ponúka na základe rozlišovania tohto vzťahu medzi cennými papiermi a akciami na tri druhy investičného životného poistenia.

Varianty investičného životného poistenia

Najvyššiu stabilitu prináša investícia 30 % do akcií a 70 % do cenných papierov s pevným výnosom a do peňažného trhu. Existuje možnosť ísť pol na pol. Pravidlo "risk je zisk" sa môže stať sloganom tých, ktorí sa rozhodnú akciám dôverovať na 70 % a zvyšok vložiť do cenných papierov a spomínaného peňažného trhu.

Utíšiť strach z nečakaného si aj v tomto prípade môžete zvolením vyhovujúceho typu pripoistenia. Získať tak môžete poistenie trvalých následkov úrazu, poistenie renty po úraze od 40 %, alebo od 60 %, či aj poistenie pre prípad úmrtia následkom úrazu.

Poisťovňa mi dáva naozaj voľnú ruku vo výbere takého životného poistenia, ktoré mne a mojej rodine dovolí zhlboka sa nadýchnuť a naplno žiť.